Нэвтрүүлгийн холбогдох хаяг

Бидний бүтээсэн "Амьдарлын чин үнэн нь" нэвтрүүлгийг үзсэнд та бүхэндээ баярлаллаа. Энэ үнэн нь таны амьдралд нөлөө болмуй. Хэрэв та бидэнтэй холбогдохыйг хүсвэл дараах хаягийг тэмдэглэж аваарай.e-mail: pastor@graceofcalvary.com

5542 Perry Highway

Erie, PA 16509

Phone: 814-866-4747

Fax: 814-864-9770

Fall-2012-Medium Fall-2012-Medium Fall-2012-Medium

???????????? ????????? ????

Нэвтрүүлгийн холбогдох хаяг

Бидний бүтээсэн "Амьдарлын чин үнэн нь" нэвтрүүлгийг үзсэнд та бүхэндээ баярлаллаа. Энэ үнэн нь таны амьдралд нөлөө болмуй. Хэрэв та бидэнтэй холбогдохыйг хүсвэл дараах хаягийг тэмдэглэж аваарай.e-mail: pastor@graceofcalvary.com

5542 Perry Highway

Erie, PA 16509

Phone: 814-866-4747

Fax: 814-864-9770

Fall-2012-Medium Fall-2012-Medium Fall-2012-Medium